Moje VĚDOMÉ PODNIKÁNÍ

Vytvořte si život, který budete milovat,

právě ze života, který prožíváte teď

radost - štěstí - nadšení

To nejlepší teprve přijde, když si dáte šanci

Sebedůvěra

Sebejistota

Sebeúcta

Osobní odpovědnost

Osobní hodnota

ŽIVOT v LÁSCE a RADOSTI

Podnikání vedené duší, abyste mohli mít větší dopad

radost - štěstí - nadšení

To nejlepší teprve přijde, když si dáte šanci

Sebedůvěra

Sebejistota

Sebeúcta

Osobní odpovědnost

Osobní hodnota

ŽIVOT v LÁSCE a RADOSTI

Návrat k sobě, návrat k lásce

V prvních 20 letech svého života si vytváříme masky. Jsme tak dlouho chváleny, trestány a vychovávány, dokud nezačneme  splňovat očekávání a představy rodičů, učitelů, kamarádů, časem pak partnerů, šéfů, kolegů ... i dětí.

Ztratíme kým jsme, a proč jsme se narodili právě takoví.

Je čas se vrátit ke své podstatě, autenticitě, lásce.

"Věřte, že o vás i vaše drahé bude postaráno, když se budete starat a pečovat o sebe a o druhé."

-Hana Mikešová-

Malé zamyšlení... V životě nás provází různé životní výzvy, většinou jsou spojeny s konkrétním věkem a s naším plánem duše ❤️ 

14 - 21 let: Sbírání zkušeností, osamostatnění se od rodičů a převzetí zodpovědnosti za sebe. První skutečné výzvy, trestem by nemělo být tvrdé odsouzení od druhých, ale uvědomění daného člověka.

22 - 28 let: Sebedůvěra a nalezení svého směru. Emocionální dozrávání. Stabilní příjem, zakládání rodin.

Ve věku 28 - 30 let bychom měli mít za sebou zkušenosti ze všech oblastí života. Uvědomujeme si svůj život a celý svět skrze své zkušenosti.

29 - 31 let: Zhodnocení a přehodnocení svého života ve všech životních oblastech. Otevření se životnímu poslání, pro které se rozhodla duše. Vychází z našich darů, které máme na vědomé a nevědomé úrovni.

29 - 35 let: Zkoumání smyslu svého bytí a přesahu života. Uvědomění si hranic. Stabilita, pevnost, bezpečí. Hledání něčeho vyššího - Vyšší Já, Vesmír, Bůh. Porozumění sobě, svému osudu a své existenci.

36 - 42 let: Zkušenosti, zralost, moudrost. Postavení se do své síly. Vymezení vůči autoritám. Hranice.

43 - 49 let: Osobní revoluce, léčení rodových traumat. Odpoutávání se od hmotného světa. Seberealizace, moudrost, spiritualita. Celistvost.

50 - 57 let: Propojování těla a duše, ukotvování se v životě. Postupné přijímání zralosti. v průběhu tohoto období je vhodný čas začít předávat své zkušenosti druhým, inspirovat, vést a učit druhé lidi.

58 - 60 let: Životní poslání a smysl života. Možnost uzdravení rodu a svého života.

58 - 64 let: V co věříme. Máme se o co opřít uvnitř sebe? Já a společnost.

65 - 71 let: Duchovní rovina. 

72 - 78 let: Smysl existence, inspirace

79 - 85 let: Umění žádat o pomoc, naplnění života. Spokojenost.

84 - 86 let:  Zhodnocování svého života ve všech oblastech. Vědomí. Poznání. Pravda. Osvobození.

86 let a dále 🙏❤️ Hloubka bytí dle zdravotního stavu

... v jaké fázi se právě teď nacházíte Vy? Je čas na sebepoznávání a zmírnění možného dopadu? Pokud ano, jste tu správně 👑

Každý dozrává trochu jinak, může tam být lehký časový posun 😇

"Za každou silnou ženou je její životní příběh ... "

-Hana Mikešová-

1. modul

Zdravé nastavení hranic - osobní i ve vztazích

Jak vypadají osobní hranice, kdy máme problém a jak je vytvářet.

Hranice a děti, rodina, přátelé, práce

Vybudování zdravých hranic

2. modul

Soucit se sebou

Očekávání, emocionální pohoda

Bezpodmínečná laskavost k sobě

Klidné přijímání sebe - zářivý diamant

 

3. modul

Odpouštění

Sebelítost a ztráta životních sil

Boj se sebou, boj se světem

Tělo jako zrcadlo duše

Srdce jako středobod našeho života a plamen lásky

4. modul

Silné energetické pole

Zákon přitažlivosti

Evoluce vědomí

Léčivé pole

5. modul

Osobní vibrace

Život v osobní vibraci

Osvobození od negativních vibrací

Vysokovibrační život

"Občas cítím, jako bych se rozprostíral nad krajinou a uvnitř věcí, a já sám žiju v každém stromě, ve šplouchání vln, v mracích a ve zvířatech, která přicházejí a odcházejí, v průvodu ročních období."

-Carl Jung-

 • 5 týdenní online program
  s členskou sekcí, videi, texty, meditací a pracovními listy, vhodný na čas dovolených. Dovol si opečovat sama sebe, svou duši.
 • Aktivační meditace sebelásky
 • Týdně 1-3 videa v délce 5 - 30 minut
 • Praktická cvičení pro uvedení do praxe
 • Začínáme 17. července 2023
  stačí mobil a případně poznámkový sešit pro sebe
 • V pondělí 14. srpna společné setkání přes Zoom
  odpovědi na Vaše otázky, ty můžete v průběhu kurzu zasílat
 • Kurzem si procházíte sami, dle svého času a svých možností. Dostupnost kurzu do 31. 12. 2023
 • Cena celého kurzu: 6600 Kč, možnost zaplatit ve dvou splátkách - 2 x 3300 Kč.
 • Možnost využít bonusové konzultace
  Bonus: Sleva 3000 Kč na Transformační koučink 5 bolestí duše. Běžná cena 8000 Kč

"Zajímejte se o své božské životní poslání a účel duše. Motivuje vás to milovat, pečovat o sebe a pečovat o ostatní."

-Hana Mikešová-