"Seberozvoj je má životní cesta, dnes již učím druhé, jak si pomoci nebo se stát lektorem"

Již 12. rokem působím jako mentor, životní kouč, lektor, terapeut, poradce pro osobní rozvoj dospělých, dětí a mládeže. Pomáhám lidem srovnat vztahy - k sobě i druhým. V dnešní době už spíš jako mentor, vizionář a transformátor lidských osudů.

Pořádám kurzy pro dospělé, děti, teenagery se zaměřením na osobnost, sebevědomí, úctu, respekt, harmonii, zdraví a radost ze života.

Po studiích jsem pracovala jako ekonom a manažer ve výrobní a poté v obchodní společnosti. Od roku 1992 jsem začala podnikat jako OSVČ - obchodní činnost. V roce 1998 jsem založila vlastní společnost na výrobu šperků. Od roku 2011 pracuji jako kouč osobního rozvoje, dnes už certifikovaný kouč, s přidanou hodnotou strategie, mentorství a vizionářství. Vhodné pro lidi, které chtějí skutečné a nevratné změny svého života směrem k lepšímu.

Miluji úsměv na tvářích dětí a spokojené rodiče. Mým darem je rozumět dětské duši a pomoci jim i rodičům k životu v pravdě, lásce a soucitu. Pomáhám také teenagerům nalézt sebevědomí a ovládat svou mysl. Učím rodiče, jak naplnit své děti láskou, důvěrou, pozorností a pocitem bezpečí. Má práce je mým koníčkem a já s láskou vše co umím předávám dál.

Kolo emocí

Nejsem lékař ani psycholog, nenahrazuji lékařskou péči.

Pomáhám poznat vnitřní svět, skrze sebepoznání zlepšit vnímání a přijetí sama sebe, zvýšit sebevědomí, sebehodnotu a a stát se skutečně tím, kým autenticky jste 🙂

Máte-li vážné psychické potíže, kontaktujte lékaře v dané oblasti, případně Centrum krizové intervence.

Vzdělávání, výcviky, školení, kurzy, odborné semináře. Osvědčení a certifikáty

Rok 2023/2024 - Zahraniční program - Koučování a uzdravování traumat žen: (3 měsíce základní program, 12 měsíců komplexní program) zaměřený na generační a kulturní traumata brzdící vnitřní sílu žen a schopnost být svá, užívat si život, prosadit se, být spokojená a šťastná

  • sebeúcta
  • sebehodnota
  • sebevědomí
  • úspěch
  • seberealizace žen

Rok 2023/2024 - Komplexní výcvik Krizové intervence se zaměřením na děti a mládež

- roční výcvik KI (160 hodin), ukončen zkouškou a osvědčením 14.1.2024.

  • 82 hodin obecné krizové intervence a intervence telefonické
  • 78 hodin specializačního vzdělání zaměřeného na děti a mládež
  • Témata: obecná krizové intervence, profesionální vztah, telefonická krizová intervence a intervence tváří v tvář, nástroje vedení krizového rozhovoru
  • Témata: vztahy, rozvody, psychopatologické jevy, smrt, nemoc, umírání, sebepoškozování, sebevražedné myšlenky, poruchy příjmu potravy, CAN, znásilnění, sexualita, přechodové rituály, trauma, kyberšikana, dítě jako svědek krize a další. 

Rok 2022 - Úvod do sebevražedného chování u dětí a mládeže - vzdělávací program

Rok 2020 - 2021 -  Roční výcvik koučování a moderování  - mezinárodně akreditovaného u European Mentoring &                Coaching Council (EMCC) na úrovni Practitioner Level (2. stupeň), dále Českou asociací koučů (ČAKO) a MŠMT ČR

Rok 2020 -  Online vzdělávání - mezinárodní mentoři, roční intenzivní výcvik Prodej a marketing

Rok 2019 - 2022 - studium NEWTON UNIVERSITY - Management a psychologie, ukončeno titulem Bc.

 

Rok 2019 - Kurz psychologie - půlroční kurz Praha - osvědčení

                     Hypnóza - stupeň I, II, III, IV - PhDr. Jiří Zíka - osvědčení

                     Firewalking instructor training -certifikovaný trenér přechodů žhavého uhlí, střepů, a dalších - certifikát

                     Spiritual Response Therapy I, II - výcvik - osvědčení

Rok 2018 - Kurz Energie - udržení a násobení energií

                     Kurz Milionář - nastavení mysli na Vyšší smysl života - lámání šípu krkem 

                     Zdravotník zotavovacích akcí - Český Červený kříž Praha - certifikát

Rok 2017 - Zhong Yuan Qigong I. + II. + III. stupeň - certifikát

                    Mezinárodní konference Porozumění lidské mysli

                    Kurz Sportovní (nejen) výživa - certifikát

                    Kurzy Matrix - Kvantové pole I., II.

                    Kurzy Podstata ženské síly 1 i 2 - prohlubování práce s energií

                    Kurz Otevření Potenciálu - ohýbání tyče krkem, přerážení dřevěné desky

Rok 2016 - Živá a krásná - Pánevní dno

Rok 2015 - Kurz prvního stupně EEG Biofeedback - EEG Institut - certifikát

                    Kurz druhého stupně EEG Biofeedback - EEG Institut - certifikát

                    Kurz trénink ALFA - Biofeedback - EEG Institut - certifikát

Rok 2015 - duben -  Konference Neurověda ve vzdělávání - konference s mezinárodní účastí

                     - poznatky využití lidského mozku při rozvoji dovedností a učení

Rok 2014 - Informační vnímání okolního světa I. - vědění - Ing. Marek Komissarov - certifikát

                    Informační vnímání okolního světa II. - vidění - Ing. Marek Komissarov - certifikát

Rok 2014 - Ericksonovská hypnóza I.,II.,III. - PhDr. Jiří Zíka - osvědčení

Rok 2013 - Kurzy Neurolingvistického programování - Your Calm Coaching Federation of GB - certifikát

Rok 2013 - Kundalini energetické léčení, automatická kresba

Rok 2013 - Kurz Hlubinná abreaktivní psychoterapie I. (Regresní terapie) - Ing. Andrej Dragomirecký - osvědčení

                    Kurz Hlubinná abreaktivní psychoterapie II. (Regresní terapie) - Ing. Andrej Dragomirecký - osvědčení

Rok 2011 - 2012 - Základní Výcvik koučování a moderování se zaměřením na práci s jednotlivcem

Rok 2010 - 2013 - Cyklus kurzů Poznej svůj cíl, Cyklus kurzů Tvoje peníze - kineziologie - ing. Zdeňky Jordánové

Rok 1993 - půsty dle kliniky Mayo - první týdenní půst, postupně 1x ročně 21 - 28 denní půsty

Rok 1992 - 1994 kurzy  "Zlatá mysl" - Silvova metoda - Milan Bodák (Čechokanaďan)

                                                   - ALFA hladiny, mozkové vlny, práce s podvědomím, hluboká meditace

                                                   - Meditace řízené i zenové, šamanské techniky, stav Flow, na závěr přechod přes žhavé uhlí

Ukazuji dětem i dospělým jiný pohled na život a na svět. Jsem pro ně inspirací, že změna je možná.

Mou životní náplní je pomáhat dětem a teenagerům k hezkému životu bez stresu, učím je pozornosti, zklidňování a pocitu štěstí. To co učím je, ukazuji i jejich rodičům.

Méně se učit, více vědět. Učit se s radostí, kvůli sobě a mít hezké vztahy s rodinou.

S dětmi pracuji od roku 2011, máme společně nádherné výsledky, které těší je i rodiče.

Ve svém volném čase se věnuji automatické kresbě, hraji na klávesy, píšu knihu, čtu si. Jezdím na kolečkových bruslích, běhám, plavu, cvičím s obručí či kalanetiku. Chodím na VŠ a dále se vzdělávám.

A hlavně hodně času trávím se svými dětmi, rozvíjím je a naslouchám jim.

S láskou

Hana Mikešová