GENERACE

X, Y

Z

Alfa

Generace můžeme rozdělit zhruba takto:

baby boomers: narozeni mezi roky 1946 a 1964

generace X:: narozená od roku 1965 do roku 1979

generace Y: s roky narození 1980 až 1997

generace Z:narozená po roce 1997 - 2012

generace Alfa: někde se píše od roku 2012, jinde se udává od roku 2015

Za nejstarší generaci jsou považováni lidé narození v generaci Silent generation (tichá generace). Sem patří lidé, kteří se narodili mezi roky 1925–1945. Svůj název si generace získala především proto, že je charakteristická svým zaměřením na pracovní kariéru. Tichá je také proto, neboť lidé vyrůstající v těchto dobách, si byli vědomi, že není bezpečné vyjadřovat navenek své názory a postoje.

Další generací je Baby Boomers. Je to označení pro skupinu lidí, kteří se narodili mezi lety 1946- 1964. Tato generace je známá tím, že představuje vrchol „baby boomu“, který nastal po druhé světové válce. Lidé generace Baby boomer jsou obvykle bráni jako pracovití, loajální a konzervativní. Je také dost pravděpodobné, že pracují ve stejném zaměstnání mnoho let.

Následující generací je generace X (1965-1979) Označuje se jako generace, sázející na pragmatismus, individualismus a postrádající společný cíl. Mají rádi své jistoty, vadí jim změny.

Dále pak generace Y (1980 - 1995), také se jim říká mileniálové. Zástupci generace Y chtějí naplno využít všech možností, které jim otevřená společnost nabízí, ale zároveň kvůli tomu odmítají obětovat osobní život. V pracovním životě proto začínají požadovat flexibilní pracovní dobu i místo zaměstnání, používají rozličné prostředky moderní komunikace atd.

generace Z: narozená po roce 1997 - 2012

generace Alfa: někde se píše od roku 2012, jinde se udává od roku 2015