Hana Mikešová

Vše pro GENERACI Z a jejich rodiče

 

 Zjistěte, jak udělat svůj život krásný a naplněný 

Jsem mentor, lektor, terapeut pro dospělé i dětské duše a spokojenou rodinu, krizový intervent se zaměřením na děti a mládež 

 

Projekty pro generaci Z a jejich rodiče

 

Emoční ladění

Vnitřní klid

Sebevědomí

Sebedůvěra

Vztahy v rodině

Podpora 

KONZULTACE

ONLINE KURZY

PŘEDNÁŠKY PRO RODIČE

GENERACE

Za nejstarší generaci jsou považováni lidé narození v generaci Silent generation (tichá generace). Sem patří lidé, kteří se narodili mezi roky 1925–1945. Svůj název si generace získala především proto, že je charakteristická svým zaměřením na pracovní kariéru. Tichá je také proto, neboť lidé vyrůstající v těchto dobách, si byli vědomi, že není bezpečné vyjadřovat navenek své názory a postoje.

Další generací je Baby Boomer. Je to označení pro skupinu lidí, kteří se narodili mezi lety 1946- 1964. Tato generace je známá tím, že představuje vrchol „baby boomu“, který nastal po druhé světové válce. Lidé generace Baby boomer jsou obvykle bráni jako pracovití, loajální a konzervativní. Je také dost pravděpodobné, že pracují ve stejném zaměstnání mnoho let.

Následující generací je generace X (1965-1979)

Dále pak generace Y (1980 - 1995), také se jim říká mileniálové

Generace Z (1996 - 2012)

Generace Alpha (2013 - dosud)

GENERACE Z

GENERACE Z, říká se jí také zatracená, gendrově proměnlivá, globálně smýšlející a nezávislá. Patří sem mladí lidé, kteří se narodili v letech 1996 - 2012, v tuto chvíli jsou ve věku 12 - 28 let.

Je to první generace, která byla vychována na internetu a sociálních médiích. Říká se o ní, že je to generace internetových domorodců, zatímco mileniálové jsou internetoví přistěhovalci.

První lidé z této generace už vstoupili na trh práce nebo dokončují vysokoškolské vzdělání. Jsou velmi zaměřeni na vlastní zásluhy, za což také chtějí být ohodnoceni, přičemž mají velmi vysoké finanční požadavky.

Fenoménem této generace je např. FOMO, z angl. "fear of missing out", česky strach ze zmeškání nebo strach, že o něco přijdeme. Je to druh úzkosti způsobený pocitem, že člověku utíká zajímavá příležitost, které ale využívají druzí. Tento fenomén následně může rozvíjet stavy úzkostí, stres, nervozitu, pocity deprese a třes.

 

Psychosomatika

a psychohygiena

Většina onemocnění má původ v našem psychickém rozpoložení. Prozkoumáme vztahy mezi vaší psychikou a tělem. Odkryjeme hlubší příčiny problémů. Pomocí terapií poté zmírníme potíže.

S čím mohu pomoci:

 • stres, vyčerpání, únava
 • poruchy spánku, chronické potíže a bolesti
 • poruchy zažívání, ranní nevolnost u dětí, obezita
 • zhoršená imunita
 • problémy se zrakem
 • ... a další

Mentoring

a transformační koučink

Podpora a rozvoj osobnosti pomocí práce s podvědomím. Uvolňování starých uložených emocí, které mohou způsobovat nemoce a přepis nevhodných vzorců pomocí rozhovoru, kineziologie, regresní terapie, kresby atd.

S čím mohu pomoci:

 • mezilidské vztahy
 • problémy v rodině při rozchodu, rozvodu, úmrtí
 • strachy
 • dlouhodobý stres a únava
 • seberealizace, sebevědomí
 •  sebehodnota
 • PODNIKÁNÍ
 •  ofline podnikání
 •  online podnikání
 • ... a další

Přednášky

a workshopy

Většina onemocnění má původ v našem psychickém rozpoložení. Prozkoumáme vztahy mezi vaší psychikou a tělem. Odkryjeme hlubší příčiny problémů. Pomocí terapií poté zmírníme potíže.

Témata workshopů a přednášek:

 1. psychohygiena
 2. relaxační techniky
 3. psychosomatické souvislosti
 4. mezilidské vztahy se zaměřením na rodinu
 5. komunikace v rodině
 6. komunikace s teenagery
 7. síla mysli - automatické vzorce chování
 8. Emoce a jejich lepší zvládání
 9. Všímavost u dětí a teenagerů
 10. ... a další

Vidím v lidech neuvěřitelný potenciál,

pomáhám jim propojit se se svým nitrem, otevřít jejich génia,

aby mohly najít svůj směr a roli v životě

a zvládnout sebevyjádření, komunikaci s druhými i nastavit hranice

Vraťme radost ze života sobě a pokud máte děti, tak i jim.

Přednášky a kurzy osobního rozvoje

Kreativita, talent, emoce, sebehodnota, sebevědomí, sebeúcta, sebeláska, hranice a osobní prostor

 

Terapie a relaxační techniky zaměřené na vnitřní klid, uvolnění strachů, zmírnění stavů úzkosti a lepší pozornost

 

Práce s vědomím i nevědomím. Archetypy. Stavy blaženosti, napojení na ZDROJ

 

Terapie ETSM (efektivní terapie srdce a mysli) 

Život je o vztazích a vnitřním klidu... začněme se sebou

Životní harmonie

Specializuji se na návrat k sobě, návrat k lásce, do svého nitra, energetické vibrace, smysl života, životní motivaci, otevření potenciálu, pozornost, strachy, stres i začínající úzkosti.

Dary duše a smlouvy se spřízněnými partnery uzavřené pro tento život.

Rovnováha a harmonie:

Mentální - myšlení, paměť, soustředění

Emocionální - vnímání, citlivost, emoce

Fyzická - tělo, trávení

Spirituální - hodnoty, smysl, přesah  

Vztahová - rodina, přátelé

"Nejhorším nepřítelem kreativity je nedůvěra v sebe sama"

-Sylvia Plath-

Možnosti spolupráce:

 

konzultace 1:1

workshopy, výzvy, online kurzy

0
let praxe
0
hodin praxe
0
Klientů

POSLEDNÍ ČLÁNKY

Děti nepotřebují více psychologů, psychiatrů a psychoterapeutů, potřebují zdravě sebevědomé rodiče! Denně se další a další děti…
Celý článek
Hana Mikešová
VZORCE CHOVÁNÍ A ÚSPĚCH Často se stává, že žena, když chce být úspěšná, přijme mužské principy. Usiluje…
Celý článek
Varianta 1: 1 denní půstKdy je vhodný? Nemáte žádnou zkušenost s půsty, trochu se bojíte, jste v…
Celý článek

O Haně Mikešové

Hana se spojila se svým posláním a už přes 13 let pomáhá lidem k návratu k sobě, návratu k lásce, k sebepoznání a uvědomění, že život je o něčem více než jen z práce do práce a domů. Nejvíc se věnuje ženám a teenagerům, protože věří, že žena je jádrem společnosti a dokáže zázraky. Pomáhá jim lépe se poznat, otevřít své srdce, propojit se se světlem v sobě, otevřít svůj potenciál, Teenagerům pomáhá k sebeúctě, sebedůvěře, přijetí sebe a k lepšímu využití své mysli. 

Každý z nás může žít ve fixním nastavení mysli nebo v růstovém nastavení mysli. Hana pomáhá k přepnutí se do růstového myšlení. 

 

První poznatky pozitivní práce s myslí poznala v roce 1992, kdy prošla prvními kurzy pozitivního myšlení Zlatá mysl, poté se začetla do knih od Napoleona Hilla Myšlením k bohatství, Louise L. Hay Miluj svůj život a Raymonda Moody Život po životě. Tento kurz a 3 knihy jí stačily jako základ práce s myslí, tělem a duší, vědomí, že jsme schopni skoro nadpřirozených možností. Kurz byl totiž zakončen přechody přes žhavé uhlí, což vysvětlit rozumem nešlo. To byly začátky její úspěšné kariéry, kdy už v mladém věku pracovala na managerských pozicích, ve vedení společností a získala zkušenosti s vedením lidí. Zároveň se ve svém volnu věnovala meditaci, sebeléčení, manifestování. Denně trávila čas v alfa hladinách a propojovala se s intuicí. Otevírala si více a více vidění i vnímání. Práci s tělem i myslí. 

 

Od roku 2010 se začala do hloubky věnovat osobnímu rozvoji, prošla různými českými i zahraničními kurzy, přečetla kolem tisícovky knih a začala pracovat s jednotlivci a rodinami jako koučka, mentorka a terapeutka, kde jim pomáhala k uvolnění bloků z minulosti, které je brzdily, a žít spokojený žívot a naplno se projevit. Věřit si a jít do vhodných akcí. 

Od roku 2015 pořádá přednášky, vede ženské kruhy, pořádá workshopy osobní i online pro ženy a teenagery, které jim pomáhají k většímu pocitu bezpečí, stabilitě, otevření vnitřní síly. Propojení vědomí a podvědomí. Propojení se svým posláním a spokojenému, úspěšnému životu v lásce, světle a míru. 

 

V dnešní době má spuštěny tři projekty:

 

První je Hvězdná Rodina, kde inspiruje k propojení spirituality a hmoty, pomáhá lidem žít spokojeněnjší a radostnější život. Hvězdná rodina je komunita lidí, kteří si mohou navzájem být oporou. Vychází z přesvědčení, že všichni jsme hvězdné duše, které se vracejí na Zemi, aby prožili svůj život, překonali výzvy a pomohli zlepšit svět. 

 

V tomto projektu se speciálně věnuje ženám, kde jim pomáhá k otevření léčitelských schopností, které má každá z nás v sobě a umí spustit sebeléčení i pomáhat svým dětem. Zároveň ženám pomáhá k seberealizaci, neboť žena potřebuje víc než úspěch. Chce být užitečná světu a s přibývajícím věkem je schopna přejít do hluboké moudrosti a věnovat se tomu, co jí dává smysl.

 

Druhým projektem je Vědomá dívka, kde pomáhá dívkám k sebeúctě a sebevědomí. Dnešní mladé dívky jsou často nejisté, mívají více úzkostí a nevěří si. Hana věří, že správnou podporou a vedením mohou tyto dívky změnit své sebevnímání a jít si za svými sny.

 

Třetím projektem je Evoluce Ženy. Hana věří tomu, že se určité duše zavázaly k tomu, že až přijde jejich čas, začnou pomáhat lidstvu k uzdravování skrze své vědomí. Tento čas již nastal. Svět potřebuje více laskavosti a lásky.  Hana je tu pro tyto ženy jako podpora i opora. Vychází ze svého poslání. Využívá své koučovací, mentoringové a spirituální schopnosti k transformaci žen.

 

Dívky i ženy potřebují na rozdíl od mužů komunitu, sdílení, podporu. Sesterství. Pak mohou rozkvést do plného potenciálu a obohatit tento svět láskou a světlem. Každá z nás může zářit a pomoc dalším ženám rozsvítit jejich vnitřní svět ❤️

Nejsem lékař, psycholog ani psychiatr. Pokud máte psychické problémy, vyhledejte dané odborníky.

Co dělat, pokud vám je hodně zle, máte nezvladatelné úzkosti, deprese, nebo si chcete sáhnout na život, život je pro vás nezvladatelný?

Volejte neprodleně nejbližší Krizové centrum

CENTRUM KRIZOVÉ INTERVENCE Praha
Nabízí psychiatrickou či psychologickou pomoc dospělým lidem s akutními obtížemi.

Pomoc nabízí rychle, bez předchozího objednání, 24 hodin denně.

Telefon: 284 016 110

Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91, 181 02 Praha 8.

LINKA BEZPEČÍ PRO DĚTI a studenty do 26 let
Telefon: 116 111 (Nonstop)

Linka bezpečí je anonymní, nemusíš uvádět jméno, město ani školu.

FOTO Z WORKSHOPŮ

KONTAKT

hana@hanamikesova.cz

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.