Rytmy přírody, Měsíce a vlastní

Věříme-li ve víc než hmotu, otevíráme svůj život zázrakům.

Možná věříte ve Vesmír, Vyšší Já, Boha, anděly, archanděly, je to jen na vás

Věří-li děti na anděly, mají možnost je vnímat a mohou pak mít pocit, že na to nejsou sami, a že jsou pod ochranou nebes

Rytmus ročních obdébí
 

 

Zdroj: