Andělé pro děti

Věříme-li ve víc než hmotu, otevíráme svůj život zázrakům.

Možná věříte ve Vesmír, Vyšší Já, Boha, anděly, archanděly, je to jen na vás

Věří-li děti na anděly, mají možnost je vnímat a mohou pak mít pocit, že na to nejsou sami, a že jsou pod ochranou nebes

Andělíčku, můj strážníčku
 
Andělíčku, můj strážníčku je tradiční katolická modlitba k andělu strážnému, kterou se zpravidla modlí děti před spaním. Má více variant, které se od sebe někdy liší jen nepatrně.

Andělíčku, můj strážníčku,
opatruj mi mou dušičku,
opatruj ji ve dne v noci
od škody a od zlé moci.
Duši, tělo opatruj,
andělíčku strážce můj.

 

Zajímavost:
Modlitba k andělíčku strážníčkovi je v české literatuře zmiňována již v polovině 19. století, např. Boženou Němcovou v pohádce O třech sestrách (1848). Josef Kajetán Tyl ji dokonce umístil do povídky, která se odehrává v 15. století.

Nechcete tuto modlitbu? Vytvořte si svoji, můžete cokoliv, čemu věříte. Může to být večerní mantra, usínací rituál, jak chcete vy 🙂

Zdroj:

Wikipedie