Autority human designu

Ne mysl, ale naše autority z těla nám pomáhají se správně rozhodovat. 

Od té doby, co jsem si v roce 2018 poprvé udělala vlastní mapu, postupně jsem začala žít podle svého designu. Než jsem měla tento svůj graf, byla jsem zvyklá hodně přemýšlet a rozhodovala se na základě vyhodnocení informací svou myslí. Hodně věcí fungovalo skvěle, ale určité věci už méně.

Poté, co jsem se plně ponořila do studia své mapy jsem přešla do rozhodování se svou autoritou. Jsem Manifestor s rozhodovací autoritou Srdce (centrum vůle a ega). Je důležité používat naši autoritu, protože pak se snadněji pohybujeme životem a už se nenecháme vtáhnout do starých vzorců mysli. Human design mě natolik zaujal, že jsem ho začala v roce 2021 studovat a prošla několika tuzemskými a zahraničními kurzy. Zároveň jsem přidala studium genových klíčů, které pomáhají poznat smysl života a více pochopit životní cestu každého jedince, včetně jeho darů a stínů.

Znát svůj typ, autoritu, strategii a profil jsou prvními kroky k tomu, abyste se stali svým autentickým já. Celý můj život prošel velkými změnami a miluji nástroje, díky kterým vím, co je pro mě nejlepší, abych byla autentická.

Autorita je způsob, jakým činíte správná rozhodnutí na základě inteligence svého těla. Abyste mohli využívat svou autoritu k rozhodování, musíte se ve své strategii (jak jste navrženi pro setkání se životem, cítit dobře. Rozhodování NEVYCHÁZÍ z vaší mysli, bez ohledu na to, co se každý z nás naučil.

TYPY a STRATEGIE

GENERÁTOR - reagovat

MANIFESTOR - informovat

PROJEKTOR - být pozván

REFLEKTOR - nechte odpovědi, ať se vám ukáží

Generátoři a Manifestující generátoři jsou zde, aby reagovali na cokoli, co přijde do jejich života. Nemají iniciovat a jednat ani nic jiného, ​​dokud se nepřihlásí jejich sakrál, pak mohou zareagovat.

Projektoři také nemají iniciovat, ale čekat, až jim přijde správné p.ozvání. Projektoři se musí naučit odmítat pozvánky, které pro ně nejsou vhodné.

Manifestoři mohou iniciovat a jsou jediným typem, který to může dělat. Jejich úkolem je informovat ty, na které budou mít vliv. Nejde o povolení, jen o způsob, jak uvolnit cestu k tomu, aby byli úspěšní.

Reflektoři musí přečkat celý lunární cyklus (28,5 dne), než se rozhodnou.

Poznání autority je poté druhým krokem. Pamatujte si, že vaše mysl nemůže rozumět autoritě, protože je to jiné vědomí. Vaše mysl není schopna vědět, co je správné, ale pomocí experimentování se můžete naučit důvěřovat své jedinečné autoritě a jednat podle ní.

Varianty autorit:

Emocionální autorita (Solar Plexus ) – když je solar plexus definován v tabulce, znamená to, že autorita je emocionální. Emoční autorita je založena spíše na cítění než na myšlení. Není to logické a snažit se to vysvětlit vlastně není možné. Emoce fungují ve vlně, pohybují se od možného k nemožnému a zpět k možnému. Jde o to cítit tyto pohyby, které můžete zažít. Toto není rychlý proces a nechcete uspěchat, chcete opravdu cítit, co je pro vás dobré. Ve skutečnosti může trvat 2-3 dny, než skutečně pocítíte všechny různé aspekty emocí. Jste někdo, kdo potřebuje cítit všechny emoce pro sebe. Pamatujte, že pokud začnete přemýšlet, přestaňte, nejde o to, co si myslíte, ale o to, co cítíte.

Sakrální autorita - Generátoři a Manifestující generátory jsou jediní, kdo má sakrální autoritu. Sakrální autorita je o reakci nyní. Je to životní síla, která vám dává vědět, jestli máte reagovat nebo ne. Nejtěžší na tom je dostat se zpět do kontaktu se zvuky uh-huh (ano), uh-un (ne) a hmmm (žádná odezva nebo momentálně není k dispozici žádná energie.) Je opravdu důležité naučit se tyto zvuky slyšet a spadnout otevírání nebo zavírání energie. Věřte mi, není to tak snadné, jak to zní. Přesto, jakmile začnete klást otázky a naslouchat/cítit, začnete vědět vše o svém životě. Sakrální otázky jsou jednoduché otázky ano nebo ne. Začnete slyšet, jak vaše sakrální říká ano a vaše mysl ne. Jít proti svému sakrálnímu přinese frustraci a vaši energii.

Autorita sleziny  – autoritu sleziny mají pouze Manifestors a Projectors. Autorita sleziny je zakořeněna v přežití a je hluboce spjata s minulostí. Slezina neví nic jiného, ​​než jak přežít právě TEĎ . Povědomí sleziny proudí celým lymfatickým systémem těla a dává vám kočičí smysl pro bdělost. Pro mnohé je toto uvědomění nejhůře dostupné, protože je tiché a slabé ve srovnání s myslí a emocemi. Je důležité si uvědomit, že slezina mluví pouze jednou a nikdy se neopakuje. Pokud si nejste jisti, vraťte se ke své strategii, protože vám to pomůže usadit se a uzemnit vás. Slezina v podstatě říká ano, dokud neřekne ne. Pamatujte, že slezina řekne ne všemu, co ohrožuje vaše zdraví.

Autorita ega  – pokud není definován (zabarvený) ani Solar Plexus, sakrální nebo slezina a srdce (je malý červený trojúhelník), pak máte autoritu ega. Tato autorita je také exkluzivní pro Manifestors a Projectors a je nejvzácnější ze všech autorit. Autorita ega je založena na správném použití síly vůle. Ego, je-li správně použito, se k něčemu zavazuje. Pokud je Srdce definováno prostřednictvím spojení s hrdlem, je to Manifestor a je důležité, abyste naslouchali tomu, co říkáte, abyste mohli znát svou pravdu. Pokud je srdce definováno přes G (self) centrum (barevný kosočtverec ve středu vaší mapy a nedefinovaný sakrál), pak jste Projektor, který má obrovské příležitosti být silou transformace, když jste byli POZVÁNI .

G Authority (Sebe-)projektující  – tato autorita je výhradní pro Projektory a je založena na vyjádření Já. G autorita je o tom, naučit se slyšet frekvenci hlasu, když nemyslíte. Pokud jste promítač s touto autoritou, když mluvíte a máte pocit, že váš výraz je omezený nebo nejasný, je to skvělý způsob, jak vědět, že jste NEBYLI pozváni, nebo že se vaše mysl pokouší spustit show. Postupem času si to více uvědomíte, když budete naslouchat a cvičit. Čím více času trávíte rozhovory o věcech, které jsou ve vašem životě důležité, s osobou, se kterou jste si blízcí, tím jasnější je vám, jaká je vaše pravda.

Duševní autorita - z prostředí  – Také výhradní pro projektory a je známá jako „žádná“ nebo „environmentální“ autorita. Toto je slyšet pravdu ve vašem hlase poté, co byla vyslovena. To je to, že mluvíte o svých možnostech a ne proto, abyste dostali radu, ale abyste slyšeli své myšlení nebo se odrazili od svých nápadů, jako ozvučnice. Když jste ve správném prostředí, objeví se ti správní lidé a činnosti. Zjistíte, že jste uvolnění a vyrovnaní.

Lunární autorita  – Pokud není definováno žádné z devíti center, jedná se o reflektor. Pro reflektory je tak důležité věnovat pozornost všemu ve vašem okolí a vy to odrážíte zpět jako zrcadlo pro sebe a ostatní. Vaše autorita je založena na způsobu, jakým se připojujete k lunárnímu cyklu. Reflektory musí zpomalit a nenechat se uspěchat ostatními – důležitých je 28,5 dne čekání na projednání, zvážení a posezení, než učiníte jakákoli zásadní rozhodnutí.

 

Hana Mikešová

Zajímá Vás, jaký design a rozhodovací autoritu máte Vy či Vaše děti? Napište mi

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Zajímá Vás, jaký design a rozhodovací autoritu máte Vy či Vaše děti?

test si můžete udělat zde