INDIGOVÉ a KŘIŠŤÁLOVÉ DĚTI

vnímavé, vysoce citlivé děti

Jak vzkvétat ve světě, který nás zahlcuje

"Nové děti", které jsou také známé jako hvězdné děti, děti nové doby, duhové děti, křišťálové děti, diamantové děti, zlaté děti, nebo indigové děti podle barvy své aury (frekvence světla duše), jsou duše, které kvůli neustále rostoucím vibracím země a lidstva mohou vstoupit do fyzické sféry, která udržuje vyšší vibrace 

Intenzivní míra vnímání a hlubší zpracování dojmů všeho druhu. Objevuje se už v dětství a doprovází lidi po celý život. 

Často mají tyto děti v dětství schopnosti, o kterých se většinou veřejně nemluví. Mohou mít indigovou barvu auru, vidí a vnímají víc, než jejich rodiče tuší. 

Vnímavé, citlivé děti jsou součástí rodinného života, obvykle potřebují harmonii, blízkost přírody a hlubokou péči. Mnoho z nich nasává nálady jiných lidí jako houba. Tyto a podobné vlastnosti mohou vést také k problémům, protože tyto děti se jen zřídka dovedou chránit před stresem a hlukem a je pro ně složité vyhnout se sociálním konfliktům.

Každodenní život s vnímavými dětmi může být úžasný.

 

Indigové děti jsou intuitivní, inteligentní, kreativní a citliví jedinci, kteří však někdy mají sebedestruktivní sklony. Často se nepřizpůsobují tradičním pravidlům a mohou mít doma i ve škole problémy s chováním.

 

Indigové nebo vysoce citlivé? A jak s tím souvisí vnímavost

Indigové děti věří v lásku, mír a harmonii. Milují přirozené chování a velmi rychle vycítí jakékoliv nesrovnalosti v autenticitě. Neuznávají vynucenou autoritu, nerespektují tam, kde vnímají manipulaci. 

Nejvíc ze všeho potřebují bezpečný prostor, kde mohou být takoví, jací jsou. Dále přijetí, pozornost a respekt.

Intenzivní míra vnímání a hlubší zpracování vjemů, jako jsou zvuky, pachy, optické a hmatové podněty, teplo, chlad. Toto vše vede k nadměrné stimulaci projevující se v pozdějším věku pocitem stresu, poruchami spánku a dalšími tělesnými symptomy.

Vysoce citliví lidé mají bdělejší mozek, rychleji u nich nastává poplašná reakce a reagují na velmi jemné vjemy. Zpracovávají tudíž mimořádné množství informací. Pokud na ně působí příliš mnoho podnětů, reagují v každém věku choulostivě a mnohdy podrážděně.

Jak poznáte, že máte vysoce citlivé dítě?

Vysoce citlivé děti mají velmi vnímavý nervový systém a rychle reagují. Uvádí se, že je to cca 20% dětí. 

U takovýchto dětí je často nízká tolerance úzkosti, tudíž se s ní často potýkají a neumí si pomoc. Pokud si toho rodiče nevšimnou během výchovy prvních let, často se objeví důsledky ve školce, případně škole. Děti jsou citlivější na zvuk, intonaci hlasu, světlo, jídlo, neharmonii a nerovnováhu a nespravedlnost.

Od uzavírání se do sebe a odstupu od lidí k nárazově agresivnímu chování, to vše skutečně může začít ve velmi nízkém věku a projevit se více během školních let, někdy už na 1. stupni, občas až na druhém stupni, kdy se přidá větší zátěž učení a stres.

 • 1
  Jsou extrémně empatické
  Dokáží cítit to, co cítí jim blízký člověk a může je to rozhodit. Př. Přijdou ze školy domů veselí, doma je mamka smutná a oni během chvíle jsou smutní také, aniž by se jim cokoliv stalo. Přitom mohou být v úplně jiné místnosti.
 • 2
  Citlivost na oblečení
  Jsou velmi citliví na to, co mají na sobě. Vadí jim určité druhy látek či švy, mají potřebu takové oblečení sundavat.
 • 3
  Tresty na ně nefungují
  Tím, že jsou vysoce vnímaví potřebují více prostoru a času na zpracování vjemů. Zvýšený hlas a křik na ně nefungje, naopak jemnost v hlase a pomalu řečené jim pomáhá ke zklidnění
 • 4
  Vytříbené smysly
  Slyší hluk letadla daleko dřív, než ostatní. Tudíž je mohou vyrušovat zvuky, které jiní ani nevnímají. Mohou mít také vytříbené chuťové buňky, pak si sami hlídají, co jedí a co ne. A také čichová citlivost, někdy jim stačí vejít do prostoru a začne jim být zle. Také jen čichem dokonale poznají, co obsahuje jídlo a nemusí ani ochutnávat.
 • 5
  Usínání není snadné
  Mají velmi aktivní mysl a vnímavost, tudíž není snadné se rychle zklidnit. Je vhodné zavést klidné večerní rituály. Je jedno, zda jsou to malé děti nebo dospívající.
 • 6
  Rodičovství takového dítěte je výzvou a zároveň dar.
  Pokud jste sami vysoce citliví rodiče, dokážete svému dítěti porozumět. Jenže hodně rodičů tuto vysokou citlivost nemá, nebo ji má ze svého dětství výchovou zablokovanou, tudíž chtějí, aby jejich děti byly přizpůsobivější, akčnější, tzv. v jejich očích normálnější.

Myslíte, že máte doma indigové nebo vysoce citlivé dítě? Napište mi váš příběh či zkušenost

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Nejběžnější vzory chování indigových dětí

1. Narodily se s pocitem urozenosti (a často tak také jednají)

2. Mají pocit, že si zde zasloužily být, a jsou překvapeny, když ostatní s nimi tento pocit nesdílejí

3. Nemají problém se sebeúctou a často rodičům říkají, „kdo jsou". To může být potlačeno či zničeno ve škole

4. Mají problémy s absolutní autoritou (autoritou bez vysvětlení a volby)

5. Některé věci odmítají dělat; například je pro ně obtížné čekat ve frontě

6. Jsou frustrovány systémy, které jsou zaměřené na rutinu a nevyža dují kreativní myšlení

7. Často vidí lepší způsob jak dělat věci, doma i ve škole, což způsobuje, že vypadají jako „ničitelé systému“ (jsou nonkonformní vůči každému systému)

8. Zdají se být nespolečenští, pokud nejsou s někým jako oni. Jestliže v jejich okolí nikdo takový není, uzavírají se často do sebe a cítí, že jim ostatní lidé nerozumějí. Škola je pro ně ze sociálního hlediska často nesmírně obtížná

9. Nedodržují „kázeň“, která pramení z pocitu viny. („Počkej, až při jde tvůj otec domů.“)

10. Nebojí se říci, co potřebují

Carrol, L., Tober, J., The Indigo Children: The New Kids Have Arrived, Hay House 1999