Regresní terapie a ETMS®

Objevte sílu regresní terapie k zahojení duševních traumat a zázračné proměně mysli, těla i vztahů

Co je a v čem mi pomůže ... hlubinná abreaktivní psychoterapie?

Každý je sám sobě zdrojem svého uzdravení. Kdo napravuje minulost, ten současně napravuje i budoucnost.

Hlubinná regresní terapie je velice účinná metoda, pomocí které se můžete zbavit současných potíží tak, že najdeme jejich příčiny v minulosti.

Pomáhá se vztahy i zdravotními problémy.

Vychází z teoretického předpokladu, že člověk je tvořen ze tří částí: fyzického těla, psychiky a ducha. Přitom psychika je nástrojem ducha na ovládání těla.

Potíže, jimiž lidé trpí, jsou v podstatě jen následky traumat prožitých v minulosti. Přitom není rozhodující, zda si je člověk takového traumatu vědom či nikoliv. Pokud není příčinou silné poškození organismu, je vždy možné v bližší nebo vzdálenější minulosti takové trauma najít a zpracovat.

Orgány nebo části těla, které byly v minulosti poraněné, bývají nyní zpravidla oslabené či nemocné. Po zpětném prožití původního poškození se tyto části aktivují a samovolně uzdravují.

Hlubinná regresní terapie často zabírá i tam, kde konvenční léčba selhává. Věčným braním prášků se jen potlačuje bolest, ale nehledá se příčina té bolesti. Hlubinnou regresní terapií lze příčinu najít a odstranit.

Tato metoda potvrzuje, že duše, tělo a naše psychika se nalézají v tom nejužším vztahu, že každá fyzická nemoc má svůj psychický prvek a naopak. U hlubinné regresní terapie se nejedná o žádný hypnotický stav, manipulaci ani sugesci. Jste při vědomí v lehkém transu.

Pomáhá se vztahy i zdravotními problémy.

Metoda, se kterou  pracuji, se opírá o pevné základy obsažené v knihách Informační teorie psychiky a Teorie osobnosti od ing. Andreje Dragomireckého. 

Hlubinnou abreaktivní psychoterapii jsem studovala u ing. Andreje Dragomireckého v letech 2013-2014 a mám cerfifikáty. Dále vycházím ze znalostí a zkušeností od Dr. Briana L. Weisse a dalších osobností věnujících se dlouhodobě uvolňování traumat.

Od té doby jsem provedla stovky klientů od traumatu k uzdravení pomocí kombinace různých technik.

Dobrý večer. Dodatečně vám moc a moc děkuji za tu regresi. Bylo to opravdu úžasné a hlavně účinné. Spolu jsme přesně našly to, co tam bylo a co mne už vyloženě užíralo. Přeji vám mnoho tak spokojených lidiček, jako jsem já. / připomínám se problémem NEVYROVNÁNÍ SE SE SMRTÍ OTCE - VÝČITKY /
Šárka T. A.

Odpovědi na vaše časté dotazy

Kam se v regresní terapii dostanu?

V regresní terapii procházíme současný život, dětství i prenatál. Zároveň jsme schopni se podívat (pokud chcete) i do minulých životů, se kterými náš problém, který řešíme, souvisí.

Musím jít do minulého života?

Přijdete-li s problémem, prvotně se podíváme, kdy v současném životě problém vznikl. Postupně jdeme hlouběji po časové ose zpátky. Pokud nechcete, nemusíte jít do minulého života. Můžete zůstat pouze v současném životě. A projít dospělost, dospívání, dětství i prenatál. I tak bude regresní terapie velice účinná.

Dostanu se určitě do minulého života?

Regresní terapie je o uvolnění a odpoutání se od každodenní reality. Pokud je někdo dlouhodobě napjatý, či má příliš velká očekávání (např. musím se tam dost ... musím to vidět ... moc to chci ... ), je to při regresní terapii nevýhodou. Je to stejné jako když si večer v posteli říkáte: "Musím usnout, musím usnout." Víte přeci, že to nefunguje. Spánek je o uvolnění, napětí nám v něm naopak brání. Nejlépe se do regrese dostanou lidé, kteří jsou jen lehce zvědaví, jak bude probíhat.

I tak se ovšem do regrese dostanete, jen to trvá déle.

Jak to probíhá?

Regresní terapie většinou trvá 2 - 3 hodiny. Pohodlně se usadíte, prvních 20-30 minut si povídáme a rozebíráme váš problém, pak vás uvedu přes uvolnění do terapie, a začínáme čistit příčiny vašich problémů. Po ukončení regrese včleníme vaše prožitky do současné situace tak, aby u vás došlo k úplnému pochopení. 

To pak nebudu nic vědět?

Již při uvolňování vám říkám, že si vše budete pamatovat, že máte vše pod kontrolou a pokud by se vám něco nelíbilo, můžete v mysli odplout do zahrady a odpočinout si, případně regresi ukončit.

Věřte svému duchu. Nikdy vás nepustí někam, kde to pro vás není vhodné. Uvidíte pouze situace, které vám pomohou k lepšímu a spokojenějšímu životu v současnosti. 

Odkud regrese pochází a je opravdu možná?

Jak vidí minulé životy křesťanství a další tradiční duchovní směry.

Zjistila jsem, že hlavní tradiční duchovní směry Východu, hinduismus a budhismus, přijímají koncepci minulých životů jako základní aspekt reality. Dále že v judaismu a dokonce i v křesťanství má víra v reinkarnaci velmi hluboké kořeny.

Dočetla jsem se, že vymazat nejstarší zmínky o reinkarnaci v Novém zákoně nechal císař Konstantin ve 4. století, kdy se křesťanství stalo úředním náboženstvím římské říše. Cítil, že víra v převtělování ohrožuje stabilitu říše. Občané, kteří si mysleli, že budou mít šanci na další život nebyli tak poslušní a dbalí zákonů jako ti, kteří věřili v jediný soudný den pro všechny.

V 6. století druhý všeobecný cařihradský sněm Konstantinův čin jen potvrdil a zdůraznil, protože úředně prohlásil víru v minulé životy za herezi. Církev se podobně jako Konstantin obávala, že víra v sérii životů oslabí a podkope její vzrůstající moc tím, že stoupencům této myšlenky poskytne příliš mnoho času na dosažení spásy.

v období raného křesťanství, které vedlo k cařihradskému sněmu, však myšlenku reinkarnace přijalo a věřilo v ni ještě několik dalších církevních otců, jako např. Origenes, Klement Alexandrijský a svatý Jeroným. Uznávali ji také gnostici. A teprve ve 12. století byli kataři (křesťané, jejichž učení se odklánělo od hlavního proudu) za tuto víru krutě pronásledováni. Zákaz učení o minulých životech tedy měl politickou, nikoliv duchovní příčinu.

Víry uznávající reinkarnaci měly společnou ještě jednu věc.
Přesvědčení, že přímá zkušenost za hranicemi toho, co vidíme, co můžeme poznat rozumovou cestou, nebo co nás učí nějaká náboženská tradice, je hlavním zdrojem duchovní moudrosti. A tato zkušenost silně podporuje duchovní i osobní růst.

Terapie trvá 2 hodiny, v některých případech i 3 hodiny. Délku je možno stanovit předem nebo nechat plynout dle potřeby.

Vždy končíme metodou ETMS® Efektivní terapie mysli a srdce, poté je vám lehce a většina klientek cítí pocit blaženosti.

Cena regresní terapie a ETMS®

2 hod. 3000 Kč, každá další hodina +1.500 Kč, počítáno po 15 minutách

Etický kodex

Dodržuji etický kodex EMCC. Důvěra, kompetentnost, odpovědnost.

Regresní terapii provádím od roku 2013 a provedla jsem jí úspěšně stovky lidí

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.