Mentorka, certifikovaná koučka, NLP

Pomáhám vnášet pohodu a harmonii do rodin a domácností.

Pomáhám lidem nacházet řešení v problematických situacích a zkvalitnit jejich život. 

Jako kouč vím, jak z lidí dostat to nejlepší, jak klást jasné otázky a také rozeznám, zda je třeba poskytnout výzvu nebo podporu. Jako mentor vím, kde potřebuji předat pomoc. A nejdůležitější je i pochopení, čímž klientovi umožním, aby si uvědomil a využil svůj plný potenciál a začal věřit, že vše je možné zvládnout.

S čím vám mohu pomoci

Individuální, párové a rodinné poradenství v mnoha životních oblastech, zejména:

  • Zlepšení vztahů k sobě samému a druhým (sebevědomí, sebeúcta)
  • Problémy ve vztahu, partnerské a manželské krize (nedorozumění a hádky, podezření na nevěru, nevěra a žárlivost, mezigenerační vztahy, rozvod - vyrovnání se s opuštěním)
  • Rodičovství - výchova (výchovné problémy, poruchy chování a učení, špatná adaptace na školku, školu…)
  • Zdravý životní styl a rozumné hubnutí (terapie obezity, nadváhy, poruchy příjmu potravy…)
  • Náročné životní situace (propuštění z práce, nezaměstnanost, syndrom vyhoření…)
  • Potíže v komunikaci a navazování vztahů
  • Slaďování práce a rodiny
  • Krizové situace v rodině (úmrtí či vážná nemoc v rodině…)

Etický kodex:

Dodržuji etický kodex EMCC. Důvěrnost, kompetence, odpovědnost.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.